Hạ nêu là gì?

Ngày cuối cùng của Tết Nguyên đán cũng là ngày kết thúc lễ hội trong năm gọi là lễ hạ cây nêu (còn gọi là lễ Khai Hạ). Lễ khai trương để đánh dấu điều gì?

Theo phong tục Tết xưa, ngày mùng 7 Tết tháng Giêng (có một số vùng chọn ngày mùng 6 tháng Giêng) là ngày cuối của chuỗi hoạt động Tết.

Theo phong tục ngày Tết dân gian, sau ngày lễ hóa vàng mùng 3 Tết sẽ đến ngày lễ Khai hạ mùng 7 Tết.

Khai hạ có nghĩa là “cúng hạ nêu”. Tức vào ngày này những nhà nào có dựng cây nêu trước Tết sẽ làm lễ để hạ cây nêu xuống. Thông thường, các

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top