Headliner là gì? Tìm hiểu chi tiết

Trong thể loại nghệ thuật, headliner có nghĩa là nghệ sĩ chính trong một buổi biểu diễn hoặc chương trình. Họ thường là người có tên tuổi và tầm quan trọng nhất trong sự kiện đó và thường là người được mời đầu tiên trước các nghệ sĩ khác. Headliner cũng có thể áp dụng cho các chương trình truyền hình, tạp chí, v.v. Trong mọi trường hợp, headliner là người hoặc sự kiện chính và quan trọng nhất trong một buổi biểu diễn hoặc chương trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top